fling oneself into a project

  1. Verb bütün gücüyle kendini bir tasarının gerçekleştirilmesine adamak