flower girl

  1. Noun düğünde çiçek taşıyan/gelinin yoluna çiçek serpen kız.
  2. Noun çiçekçi/çiçek satan kız
çiçekçi kız