flower girl

  1. İsim düğünde çiçek taşıyan/gelinin yoluna çiçek serpen kız.
  2. İsim çiçekçi/çiçek satan kız
çiçekçi kız