fog

 1. Noun, Environment-Ecology sis
 2. sis, duman.
  We often have thick fogs on the coast during winter.
 3. şaşkınlık, zihin bulanıklığı/dağınıklığı/karışıklığı.
  I am in a complete fog: Zihnim karmakarışık/şaşırıp
  kaldım/nerede olduğumu, ne yaptığımı bilemiyorum.
 4. Photography donukluk, siliklik, bulanıklık.
 5. Chemistry sıvı zerrecikleri ve gaz karışımı.
 6. biçildikten sonra tekrar büyüyen çimen.
 7. kışın tarlalarda bırakılan uzamış ot/çimen.
 8. (bkz: moss ).
 9. sislen(dir)mek, buğulan(dır)mak, sis bürümek/basmak, sisle örtülmek/kaplanmak.
  The steam fogged my
  glasses. My glasses fogged in the steamy room.
 10. Photography donuklaş(tır)mak, silikleş(tir)mek, bulanık yapmak, (klişeyi/filmi) bozmak.
  The light you let into
  the camera fogged the film.
 11. (zihnini/aklını) karıştırmak, bulandırmak, yanıltmak, müphemleş(tir)mek, muğlâklaştırmak, keşmekeş etmek/olmak.

  The debate did little else but fog the issue.
 12. şaşır(t)mak, şaşkına çevirmek/dönmek, hayrete düşürmek.
etc.: (gemi) sis vb.'de yolunu bulmak/yol almak.
yüzeysel sis: sıcak ve nemli havanın soğuk yüzeyde hareketinden doğan sis.
sis yüzünden hareket edememek Verb
kesif sis
ağır sis
yoğun sis
sisin yoğunluğu
sisi dağıtmak Verb
sisin dağılması
sisin dağılımı
sisi dağıtmak Verb
sisin dağılımı
çisenti şeklinde yoğun sis
kuru sis: havada asılı kalan toz ve dumanın oluşturduğu sis. Noun
sis oluşması
sis oluşma
pogonip Noun
buzlu sis: ABD batısındaki dağ tepelerinde görülen ve buz zerreleri içeren sis. Noun
sis çözücü
sis açıcı
yer sisi
sisten yolda kalma
buzlu sis: buz zerrelerinden oluşan sis. Noun
şaşmış
kara sisi
sis kümeleri Noun
sahil sisi
gemilerin çarpışması sis yüzündendi
kesif sis
ıslak sis
sis yığını, (özellikle denizde) uzaktan görülen sis. Noun
kampana ya da demirli bir şamandıranın çaldığı kampana
sis yüzünden hareket edememe
sis odası. Noun
sisin dağılması
siste görünen güneş
sis düdüğü Noun, Maritime Traffic
sis lambası Noun
sis farı Transport
sis farı Transport
sis ışıkları Noun
sis örtüsü
küçük bir alanı kaplayan sis parçası Noun
sis işareti
ön sis lambası Noun, Transport
arka sis lambası Noun