1. İsim, Çevre ve Ekoloji sis
 2. sis, duman.
  We often have thick fogs on the coast during winter.
 3. şaşkınlık, zihin bulanıklığı/dağınıklığı/karışıklığı.
  I am in a complete fog: Zihnim karmakarışık/şaşırıp
  kaldım/nerede olduğumu, ne yaptığımı bilemiyorum.
 4. Fotoğrafçılık donukluk, siliklik, bulanıklık.
 5. Kimya sıvı zerrecikleri ve gaz karışımı.
 6. biçildikten sonra tekrar büyüyen çimen.
 7. kışın tarlalarda bırakılan uzamış ot/çimen.
 8. (bkz: moss ).
 9. sislen(dir)mek, buğulan(dır)mak, sis bürümek/basmak, sisle örtülmek/kaplanmak.
  The steam fogged my
  glasses. My glasses fogged in the steamy room.
 10. Fotoğrafçılık donuklaş(tır)mak, silikleş(tir)mek, bulanık yapmak, (klişeyi/filmi) bozmak.
  The light you let into
  the camera fogged the film.
 11. (zihnini/aklını) karıştırmak, bulandırmak, yanıltmak, müphemleş(tir)mek, muğlâklaştırmak, keşmekeş etmek/olmak.

  The debate did little else but fog the issue.
 12. şaşır(t)mak, şaşkına çevirmek/dönmek, hayrete düşürmek.
etc.: (gemi) sis vb.'de yolunu bulmak/yol almak.
yüzeysel sis: sıcak ve nemli havanın soğuk yüzeyde hareketinden doğan sis.
sis yüzünden hareket edememek Fiil
kesif sis
ağır sis
yoğun sis
sisin yoğunluğu
sisi dağıtmak Fiil
sisin dağılması
sisin dağılımı
sisi dağıtmak Fiil
sisin dağılımı
çisenti şeklinde yoğun sis
kuru sis: havada asılı kalan toz ve dumanın oluşturduğu sis. İsim
sis oluşması
sis oluşma
pogonip İsim
buzlu sis: ABD batısındaki dağ tepelerinde görülen ve buz zerreleri içeren sis. İsim
sis çözücü
sis açıcı
yer sisi
sisten yolda kalma
buzlu sis: buz zerrelerinden oluşan sis. İsim
şaşmış
kara sisi
sis kümeleri İsim
sahil sisi
gemilerin çarpışması sis yüzündendi
kesif sis
ıslak sis
sis yığını, (özellikle denizde) uzaktan görülen sis. İsim
kampana ya da demirli bir şamandıranın çaldığı kampana
sis yüzünden hareket edememe
sis odası. İsim
sisin dağılması
siste görünen güneş
sis düdüğü İsim, Denizcilik
sis lambası İsim
sis farı Ulaşım
sis farı Ulaşım
sis ışıkları İsim
sis örtüsü
küçük bir alanı kaplayan sis parçası İsim
sis işareti
ön sis lambası İsim, Ulaşım
arka sis lambası İsim