for always

  1. daimi olarak
oy hakkı için daima ön planda olmak Verb
hep kavgaya hazır olmak Verb