for example

  1. mesela
  2. örneğin
  3. sözgelimi
  4. sözgelişi
  5. temsil