force an action on the enemy

  1. Verb düşmanı çarpışmaya zorlamak