force the enemy to retreat

  1. Verb düşmanı çekilmeye zorlamak