foreclosure order absolute

  1. kanunen
  2. rehin edilen şeyin alacaklıya kalması emri