foreign bill

  1. keşide edildiği ülke dışındaki bir ülkede ödenen senet
  2. dış tahvil, başka bir devlete ödenmek üzere bir devletin çıkardığı tahvil/kambiyo senedi.
(Br) İngiltere'de ya sürekli yaşamayan birince keşide edilen ya da sürekli İngiltere'de mukim biri tarafından
yabancı ülkelerden birine ve dışarıda öd
yabancı para
ülkelerarası işlemlerle ilgili kambiyo senedi ya da işlemin kapatılmasında kullanılan para