foreign law

  1. yabancı hukuk
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Noun, International Law
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
kambiyo hukuku
yabancı sermayeyi teşvik kanunu
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Proper Name, Law