foreign of foreign trade

  1. ihracat finansmanı
dış ticaretin gelişmesi
dış ticaret finansmanı
dış ticaretin serbestleştirilmesi
bir ülkenin dış ticaretini incelemek Verb
dış ticaret tekeli
dış ticarette ödeme biçimleri Noun
dış ticareti sınırlama
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Noun
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Noun