foreign property

  1. yabancı emlak
  2. dış ülkelerdeki mal varlığı
dış ülkelerdeki mülk
yabancılara ait emlak satışının dondurulması
yabancılara ait emlakin satışının dondurulması
yabancılara ait emlak