foreign residence

  1. dış ülkedeki ikametgâh
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Proper Name, Law