forest floor

  1. Noun orman toprağı: bitki artıklariyle zenginleşmiş toprak.