form a picture of sth

  1. Verb bir şeyi gözünde canlandırmak