form an estimate

  1. Verb tahminde bulunmak
  2. Verb bir tahminde bulunmak
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
birinin yeteneklerini takdir etmek Verb