forum rei gestae

  1. fiilin işlendiği yer mahkemesi kaza yetkisi