foundling hospital

  1. terk edilmiş çocuk hastanesi
  2. yetimler yurdu
  3. kimsesizler yurdu