front man

  1. Noun önder, öncü, önde/başta gelen kimse, temsilci.
  2. Noun (sirk vb.) çığırtkan.