fuck

  1. (a) sikme(k), (b) sikilen kimse.
  2. kötü muamele etmek, fena davranmak, canına okumak.
  3. (bkz: f***ing ).
  4. f*** up: bozmak, acemice iş yapmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, berbat etmek, içine sıçmak, sıçıp batırmak.
  5. f*** with: (başkasının işine) karışmak, burnunu sokma, vazifesi olmadığı halde araya girmek, yersiz müdahale etmek.
umursamamak, umurunda olmamak, aldırış etmemek, metelik vermemek.
sersemce/salakça davranmak, aptallık/salaklık etmek.
(a) defolup gitmek.
fuck off! defol! siktir ol! çek arabanı! (b) taciz/rahatsız etmemek. (c) tembel
tembel dolaşmak, vakit öldürmek.
I don't feel like working, so I'll fuck off today.