full payment

  1. tam ödeme (bir borcun tamamının ödenerek kapatılması
  2. tam ödeme
tam ve son ödeme
tam ve son ödeme
defaten ödeme
tam ödeme