full up

  1. (Br) dolmuş
  2. dolmuştur
  3. dopdolu
doymak Verb
işi başından aşkın olmak Verb
kömür (akaryakıt) deposunu tam doldurmak Verb
önemli bir tavır takınmak Verb
dolu