funk- hole

  1. tek kişilik siper
(a) emin sığınak, güvenlikle sığınılacak yer, (b) dugout (1).