(a) emin sığınak, güvenlikle sığınılacak yer, (b) dugout (1).