güvenlik ve sağlık koşullarını incelemek

  1. Verb to miners'delegate