gable end

  1. kalkan duvarı
  2. bir yapının sonundaki ilan yeri