gallop through one's work

  1. Verb işini acele acele çalışarak bitirmek