garnishee order

  1. alacağın haciz emri
  2. haciz kararı
  3. haciz emri
mahkeme tarafından yasal alacaklı olarak saptanan bir kimseye tebliğ edilen mahkeme kararı
alacaklıların muvakkat haciz emri
ödemeyi geçici olarak durdurma emri (mahkeme karar veya emrinin belirli süre içinde itiraz olunarak kararın
iptali için sebep gösterilmediği takdirde