gateway

  1. Noun (kapı ile) kapanabilen geçit.
  2. Noun geçit kapısı, bir geçidi/girişi kapamaya yarayan düzen.
  3. Noun geçit/giriş (noktası), methal.
    New York soon became the gateway to America. The gateway to the Orient.
  4. Noun yol, araç.
    Hard work is the gateway to success.
o bölgeye gelen ziyaretçilerin ilk durak yeri olan kent
bulunduğu yer ve taşıma olanaklarından ötürü
şöhrete giden yol
ana kapı
giriş yeri