general acceptance

  1. bir poliçenin kayıtsız şartsız kabulü
  2. tam kabul
  3. genel olarak kabul
  4. kayıtsız şartsız kabul
öneri genel kabul gördü
bu teklif genel kabul gördü