general appearance

  1. genel görünüş
  2. davalının mahkemenin yetkisini kabul ederek duruşmaya gelmesi ya da kendisini bir vekil veya bazı durumlarda
    kanuni temsilci ile temsil ettirmesi