general conscription

  1. milli sağlık güvenlik
  2. refah veya menfaatle ilgili hizmete alma
  3. mecburi askeri hizmet