general council

  1. (sendika) daimi temsilcilik kurulu
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
Genel İşler Konseyi
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma Noun, International Law
Danıştay Genel Kurulu Proper Name, Organizations
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol Noun, International Law
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Noun, Organizations
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol Noun, International Law