general council

Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Genel İşler Konseyi
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Danıştay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol İsim, Uluslararası Hukuk