general lien

  1. genel hapis hakkı
  2. kanuni rehin hakkı
  3. genel rehin hakkı
vesikaları Noun
verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
vekil hapis hakkı
defterleri Noun
vekilin hapis hakkı
müvekkiline ait olan bütün evrakları Noun