generate

 1. Transitive Verb vücude getirmek, meydana getirmek.
 2. Transitive Verb üretmek, hasıl etmek, husule getirmek.
  Rubbing generates heat.
 3. Transitive Verb istihsal etmek.
  Steam can be used to generate power of electricity.
 4. Transitive Verb doğurmak, tevlit etmek.
 5. Transitive Verb yaratmak.
  A good diplomat generates good will.
 6. Transitive Verb, Mathematics (a) (başka bir geometrik elemanın hareketiyle) çizmek.
  a point generates a line. (b) tabanı/temeli olmak, üretmek.
talep doğurmak Verb
talep oluşturmak Verb
kazanç elde etmek Verb
elektrik üretmek Verb
ilgi doğurmak Verb
ilgi uyandırmak Verb
enerji elde etmek Verb
enerji üretmek Verb
enerji sağlamak Verb
kâr sağlamak Verb
kâr getirmek Verb
kâr elde etmek Verb
gelir getirmek Verb
kazanç sağlamak Verb
gelir sağlamak Verb
gelir elde etmek Verb
kazanç elde etmek Verb