1. Geçişli Fiil vücude getirmek, meydana getirmek.
 2. Geçişli Fiil üretmek, hasıl etmek, husule getirmek.
  Rubbing generates heat.
 3. Geçişli Fiil istihsal etmek.
  Steam can be used to generate power of electricity.
 4. Geçişli Fiil doğurmak, tevlit etmek.
 5. Geçişli Fiil yaratmak.
  A good diplomat generates good will.
 6. Geçişli Fiil, Matematik (a) (başka bir geometrik elemanın hareketiyle) çizmek.
  a point generates a line. (b) tabanı/temeli olmak, üretmek.
talep doğurmak Fiil
talep oluşturmak Fiil
kazanç elde etmek Fiil
elektrik üretmek Fiil
ilgi doğurmak Fiil
ilgi uyandırmak Fiil
enerji elde etmek Fiil
enerji üretmek Fiil
enerji sağlamak Fiil
kâr sağlamak Fiil
kâr getirmek Fiil
kâr elde etmek Fiil
gelir getirmek Fiil
kazanç sağlamak Fiil
gelir sağlamak Fiil
gelir elde etmek Fiil
kazanç elde etmek Fiil