genocide

  1. Noun, International Law soykırım
  2. Noun jenosit
  3. Noun soykırım
  4. Noun soykırım, katliâm.
    genocidal: soykırımsal
soykırımcı Adjective
soykırım suçu Noun, Law
soykırım girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Jenositin Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme Noun, International Law
kültür soykırımı Noun
kültürel soykırım Noun, Politics-Intl. Relations
Ruanda soykırımı Noun