get full

  1. Verb dolmak
tam yük almak Verb
tam üyeliğe kabul edilmek Verb
tam üyelik elde etmek Verb
(işyeri) tam faaliyete geçmek Verb
ağzının payıni almak Verb
ağzının payını almak Verb
tam tadını almak Verb
tam tadını almak Verb
bir şeyden tam yararlanmak Verb