get high

  1. Verb (uyuşturucu alan) kafayı bulmak
  2. Verb uçmak
yüksek not almak Verb
10,000 dolara kadar yükselmek Verb
yelkenleri suya indirmek Verb
direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.