yüksek not almak Fiil
10,000 dolara kadar yükselmek Fiil
yelkenleri suya indirmek Fiil
direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.