get one's ducks in a row

  1. Verb işlere çekidüzen vermek
  2. Verb organize olmak
  3. Verb toparlanmak
  4. Verb işleri düzene koymak