get the better of ...

  1. Verb ...e baskın çıkmak
  2. Verb ...e galebe çalmak
(a) üstünlük sağlamak, (b) mağlûp etmek, hakkından gelmek, (c) güçlüğü yenmek.
üstün çıkmak.