getting through

  1. sınavda kazanma
  2. Verb sınavda kazanmak