give a friend the freedom of one's liberty

  1. Verb bir arkadaşa kitaplığından yararlanma özgürlüğü vermek