give an explanation of sth

  1. Verb bir şeyin nedenini açıklamak