give consent

hemen muvafakat etmek Verb
rıza göstermek Verb
mutabakat bildirmek Verb
râzı olmak Verb
mutabık olmak Verb
muvafakat etmek Verb