give consent

hemen muvafakat etmek Fiil
rıza göstermek Fiil
mutabakat bildirmek Fiil
râzı olmak Fiil
mutabık olmak Fiil
muvafakat etmek Fiil